Photo by annebaek/iStock / Getty Images

VÄGRENOVERING

Vi utför underhålls- och reparationsarbeten snabbt, professionellt och till fasta priser. Med maskiner och personer specialiserade på mark- och asfalteringsjobb, säkerställer vi att du får en snabb, kompetent och ekonomisk lösning på ditt problem. 

Photo by moodboard/moodboard / Getty Images

HUSGRUND & DRÄNERING

Vi arbetar med alla typer av husgrunder. Vi genomför arbeten för nya husgrunder och även reparationsarbeten på befintliga grunder samt även dräneringsarbeten för befintliga och blivande husgrunder.

Photo by andreasgaertner/iStock / Getty Images

AVLOPP

Vi hjälper dig med allt från planering och markarbeten för VA-nät till marksanering, samt planering och arbete kring dagvattenhantering. Vi har lång erfarenhet av mindre och större projekt inom avlopp, både i offentlig och privat miljö. 

Trappa Olofsson.JPG

Plattsättning

Vi arbetar med all typ av markbeläggning från hustomter till offentliga miljöer. Vi tillhandahåller maskiner, kunskap och material. Våra arbeten kännetecknas av kvalitet i kombination med nytänkande.